Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kawih Sunda Ciptaan Mang Koko Terpopuler Sepanjang Masa (Bagian 1)

Beberapa waktu lalu kita sudah mengenal sosok Mang Koko atau Koko Koswara yang merupakan salah satu tokoh Sunda yang cukup banyak jasanya bagi perkembangan seni dan budaya di Jawa Barat. Kali ini, kita akan mengenal beberapa kawih Sunda Ciptaan Mang Koko yang populer sepanjang masa.

Tidak hanya lirik lagu, kami juga berusaha mencari video musik kawih Sunda ciptaan Mang Koko ini, khusus dipersembahkan untuk Sobat Tradisi yang masih peduli dan mencintai tradisi dan budaya asli Indonesia.

Berikut beberapa lirik kawih Sunda dan Video kawih sunda ciptaan Mang Koko Koswara yang populer sepanjang Masa.

1. Malati Di Gunung Guntur


Malati di Gunung Guntur
seungitna sungkeman ati
bodas sésétraning asa
jadina dina mumunggang leuweung larangan.
Malati di Gunung Guntur
hanjakal henteu dipetik
béja geus aya nu boga
ngahaja melak di dinya para guriang.
Ayeuna kuring geus jauh
malati sosoca gunung
boa geus aya nu metik duka kusaha.
Kamari jol aya beja
malati ratna mumunggang
majar can aya nu metik duka kunaon.
Malati di Gunung Guntur
ligar dina panineungan, na panineungan
na saha nu baris metik
kuring mah da puguh jauh
biheung kadongkang.



2. Kembang Tanjung Panineungan


Anaking jimat awaking
basa ema mulung tanjung rebun-rebun
di pakarangan nu reumis kénéh
harita keur kakandungan ku hidep
geus opat taun katukang
ema nyipta mulung béntang
nu marurag peuting tadi
béntang seungit ditiiran pangangguran.
Anaking jimat awaking
basa ema mulung tanjung rebun-rebun
beut henteu sangka aya nu datang
ti gunung rék ngabéjakeun bapa hidep
nu opat poé teu mulang
ngepung gunung pager bitis
cenah tiwas peuting tadi
layonna keur ka dieukeun, dipulangkeun.
Harita waktu layonna geus datang
ema ceurik ieuh, balilihan
ras ka hidep ieuh na kandungan
utun inji budak yatim deudeuh teuing
harita waktu layon geus digotong
ema inget ieu kana tanjung
dikalungkeun napasaran
kembang asih panganggeusan ieuh, ti duaan
Anaking jimat awaking
lamun ema mulung tanjung reujeung hideup
kasuat-suat nya pipikiran
tapina kedalna téh ku hariring
hariring éling ku éling kana tanjung
nu dipulung éh, kembang tanjung
nu nyeungitan pakarangan
nu nyeungitan haté urang, panineungan



3. Angkrek Japati


Angkrék japati na cangkring keur karembangan
sisi wahangan barodas
kareta api geus datang sinyar geus muka
reg di stoplas Cibodas
gupay-gupay anaking
gupay-gupay digupaykeun ku manéhna
reumbay-reumbay anaking
reumbayna nginjeum cipanon ti manehna.





4. Tina Jandela


Tina jandéla urang silih gupayan
lemu paneuteup deudeuh jeung geugeut neuteup eunteub
tara nu nyora simpé henteu nyarita
ngukir ciptaan tresna jeung asih marengan
Lir nu keur ngimpi, lir nu keur ngimpi
gambar lamunan naon geuning nu teu katepi.
lir nu disirep, lir nu disirep
geter katineung reureuh geuning, rep.
Tina jandéla urang silih kiceupan
imut kareueut raga katresnaan padeukeut
langit keur lenglang jauh tina kamelang
urang jadikeun galeuh pasini lawungkeun.



5. Hariring Nu Kungsi Nyanding


Purnama nu kungsi leungit
ayeuna nganjang ka buruan deui
anu kungsi kapiati
kiwari urang ditepangkeun deui

Hariring nu kungsi nyanding
ayeuna datang ngahaleuang deui
hayu pataréma tineung
cacapkeun meungpeung aya kasempetan

Ayeuna mangsa nu éndah hayu urang suka bungah
caang bulan opat belas narawangan haté bangbras

Ayeuna mangsa nu éndah hayu urang suka bungah
caang bulan opat belas narawangan ati bangblas




Demikian Kawih Sunda Ciptaan Mangkoko Bagian 1 Semoga menghibur, jangan lupa untuk memantau kembali posting kami tentang kawih-kawih sunda ciptaan Mang Koko Koswara.. Sobat juga bisa mengunjungi artikel mengenai tokoh daerah seperti Mang Koko Koswara ini tetap di www.tradisikita.my.id

Posting Komentar untuk "Kawih Sunda Ciptaan Mang Koko Terpopuler Sepanjang Masa (Bagian 1)"